เกี่ยวกับ

รูปหลวงปู่ชา สุภัทโท

เกี่ยวกับ anuchah.com

จุดมุ่งหวัง คือเพื่อให้ธรรมะของครูบาอาจารย์คงอยู่กับลูกหลาน เป็นการให้โอกาสกับอนุชนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในข่ายที่มีอินทรีย์บารมีเพียงพอในลักษณะที่ว่า อาจจะไม่สามารถเจริญมรรคให้ได้ผลยิ่งขึ้นไปได้ ถ้าหากไม่เคยได้รู้อ่านฟัง สัทธรรรมอันจริงอันแท้ จากการแนะนำของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติจริงรู้จริงมาก่อน.

เนื้อหาธรรมะในเวปนี้ นำมาจาก watnongpahpong.org และ ajahnchah.org โดย saved ไว้ในราวปี 2011-2012 ซึ่งในปัจจุบัน (ปลายปี 2013 ขณะบันทึก) watnongpahpong.org ได้ redirected ไปอยู่ภายใต้เวปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ชื่อเวป anuchah มาจาก anu (อนุ) แปลว่า ตามมาทีหลัง และ chah (ชา) รวมแปลว่า ดำเนินตามไปทีหลังหลวงปู่ชาฯ.

เวป anuchah.com ไม่ใช่หน่วยทางการ โดยส่วนตัว หรือโดยส่วนเฉพาะพิเศษใดๆ ของวัดหนองป่าพง หรือศูนย์มรดกธรรมฯ หรือหมู่คณะใดๆ หรือมูลนิธิใดๆ ทั้งสิ้น.

เวป anuchah.com จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรักษาและสืบต่อธรรมเทศนาของ หลวงปู่ชาฯ ในรูปแบบเวปไซท์ที่ได้มาตรฐาน web standards และ optimized กับเวปภาษาไทยที่สุด คือใช้ HTML5 unicode encoded with UTF-8 character set และใช้ web typography ที่จัดเพื่อสำหรับคนอ่าน (16px body font in normal screenwidth) และองค์ประกอบทางการออกแบบอื่นๆ ภายใต้ข้อจำกัดของ Thai font และเท่าที่ CSS จะอำนวย.

About anuchah.com

For those native English speakers who are interested in knowing Ajahn Chah’s, please visit ajahnchah.org for English content.

anuchah.com was created to preserve dhamma teachings (mainly in Thai) of Venerable Ajahn Chah in a form that complies to web standards and optimized for web reading. This is aiming to provide higher accessibility and better readability for users.

Be noted that anuchah.com is not associated or affiliated with any of the official Watnongpahpong departments.

The main purpose of this site is to help raise awareness in preserving and providing accessibility of this valuable dhamma to people all around the world. Hopefully, at the very least, this would help bring reasonable amount of peace into many lives.