บ้านที่แท้จริงหลวงปู่ชา สุภัทโท หนังสือ หมวด:

เรื่อง (ซ้ำ) เดียวกัน กับ บ้านที่แท้จริง ในหมวด น้ำไหลนิ่ง