ธรรมปฏิสันถาร

นำธรรมะมาฝาก อาตมาดีใจที่โยมได้มาเยี่ยมพระลูกชาย และพักอยู่ที่วัดหนองป่าพง อีกไม่กี่วันก็จะกลับไปแล้ว เลยถือโอกาสมาแสดงความดีใจ…
อ่านต่อ

ธรรมะกับธรรมชาติ

บางครั้ง ต้นผลไม้อย่างต้นมะม่วง เป็นดอกออกมาแล้ว บางทีถูกลมพัด มันก็หล่นลงแต่ยังเป็นดอกอย่างนั้นก็มี…
อ่านต่อ

สองหน้าของสัจจธรรม

ในชีวิตของเรา มีทางเลือกอยู่สองทาง คือคล้อยตามไปกับโลก หรือพยายามปฏิบัติให้อยู่เหนือโลก พระพุทธเจ้านั้น…
อ่านต่อ

การฝึกใจ

บทนำ ชีวิตคนในสมัยของท่านอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์เสาร์นั้น สบายกว่าในสมัยนี้มาก ไม่มีความวุ่นวายมากเหมือนอย่างทุกวันนี้ สมัยโน้น…
อ่านต่อ

อยู่กับงูเห่า

ขอให้คำขวัญแก่โยมทั้งหลาย และลูกศิษย์ใหม่ที่เดินทางจากลอนดอน มาพักอยู่ที่วัดหนองป่าพง ขอให้ทำความเข้าใจในธรรมะที่ได้ศึกษาแล้วที่วัดหนองป่าพงนี้ โดยย่อก็คือ…
อ่านต่อ

อ่านใจธรรมชาติ

การภาวนา หมายความว่าให้คิดดูให้ชัดๆ พยายามอย่ารีบร้อนเกินไป อย่าช้าเกินไป ค่อยทำค่อยไป…
อ่านต่อ