นักบวช นักรบ

รบความโลภ รบความโกรธ รบความหลง นี่แหละคือข้าศึกการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ทางแห่งพระพุทธเจ้านั้นรบด้วยธรรมะ…
อ่านต่อ

ธรรมในวินัย

การปฏิบัติของเรานะมันเป็นของยากอยู่ ไม่ใช่เป็นของง่าย คือเรารู้อยู่ส่วนหนึ่ง แต่ว่าส่วนที่ไม่รู้นั้นมีมาก ยกตัวอย่างเช่นว่า…
อ่านต่อ

ข้อวัตรทรงไว้

วันนี้เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาประชุมกัน ณ โอกาสนี้ทุกปี คณะเราทำการสอบธรรมะแล้วก็มารวมกัน ทุกๆท่านให้พากันเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติควรสนใจการกระทำกิจวัตร…
อ่านต่อ

สัมมาปฏิปทา ปฏิบัติสม่ำเสมอ

อารัมภกถา วันนี้พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาอบรมที่วัดวนโพธิญาณ(เขื่อนสิรินธร) สถานที่ก็สงบระงับเป็นอย่างดี แต่ว่าสถานที่สงบนั้น ถ้าเราไม่สงบมันก็ไม่มีความหมาย…
อ่านต่อ

สัมมาสมาธิ ปล่อยอยู่ในการกระทำ

ทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราทั้งปฏิปทาก็ตาม ทั้งอุบายแนะนำพร่ำสอนสาวกทั้งหลายก็ตาม ให้เอาตัวอย่างพระพุทธเจ้า…
อ่านต่อ

ความกลัว ต่อสู้

ดูความกลัวมันซิ วันหนึ่งตอนบ่ายๆ ทำยังไงก็ไม่ได้บอกให้ไปมันก็ไม่ไป ชวนเอาปะขาวไปด้วย ไปให้มันตายเสีย…
อ่านต่อ

สัมผัส บ่อเกิดปัญญา

ในฐานะที่พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ทุกท่านอยู่คนละแห่งละหนก็มารวมกัน ณ วัดป่าพงนี้…
อ่านต่อ

วิมุตติ

ความหลุดพ้น เมื่อพระปัญจวัคคีย์หนีจากพระพุทธองค์แล้ว ท่านเห็นว่าเป็นลาภเป็นโชคของท่าน จะได้มีโอกาสทำความเพียร ครั้งเมื่อพระปัญจวัคคีย์อยู่ก็วุ่นวายก่อกวนหลายอารมณ์…
อ่านต่อ