ตามดูจิต

บัดนี้ เป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีการอบรมธรรม ปฏิบัติกัน พระบรมศาสดาท่านกล่าวถึงการปฏิบัติไว้ ว่าบุคคลที่ยังไม่ได้รับการอบรมปฏิบัติ…
อ่านต่อ

การปล่อยวาง

การที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบ ระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มาก ไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้น อยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบ อย่างพระวินัย…
อ่านต่อ