บุญข้าวสลาก

วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ ซึ่งประกอบด้วยเดือน ๑๐ เพ็ญ ภาษาประเพณีบ้านเราเรียกว่า…
อ่านต่อ