สัจจธรรมความจริง

เอ้า…วันนี้เป็นวันพระ ซึ่งนับเนื่องมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พวกชาวพุทธเราจะมาทำความเข้าใจกันในธรรมะ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลาย…
อ่านต่อ

รู้เพื่อละ

เรามาปฏิบัติ ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต นี่เป็นหลักของมัน ความซื่อสัตย์เรารู้จัก สุจริตเราก็รู้จัก…
อ่านต่อ

ฟังธรรมเพื่ออะไร

ต่อไปนี้ ทายกทายิกาทั้งหลาย มีผู้ประธานมาจากยโสธร ก็มาเพื่อนมัสการ มากราบไหว้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลาย…
อ่านต่อ