ฟังเทศน์หลวงปู่ชา ภาษาอังกฤษ

เทศน์หลวงปู่ชาฯ อังกฤษ(แปล)
[MP3 ZIP 316MB]

 1. Chithurst [MP3 13.8 MB] [Ogg 14.2 MB]
 2. Hampstead Vihara 1 [MP3 16.7 MB] [Ogg 14.8 MB]
 3. Hampstead Vihara 2 [MP3 13.7 MB] [Ogg 13.9 MB]
 4. In Washington [MP3 14.1 MB] [Ogg 15.0 MB]
 5. Manchester [MP3 13.5 MB] [Ogg 13.9 MB]
 6. Vancouver 1 [MP3 13.6 MB] [Ogg 14.3 MB]
 7. Vancouver 2 [MP3 13.9 MB] [Ogg 14.1 MB]
 8. Vancouver 3 [MP3 13.8 MB] [Ogg 13.8 MB]
 9. At the Quakers 1 [MP3 13.9 MB] [Ogg 13.5 MB]
 10. At the Quakers 2 [MP3 14.1 MB] [Ogg 14.1 MB]
 11. At Tom’s Farm 1 [MP3 14.2 MB] [Ogg 14.9 MB]
 12. At Tom’s Farm 2 [MP3 10.0 MB] [Ogg 9.9 MB]
 13. Insight Meditation Society-1 [MP3 20.5 MB] [Ogg 22.0 MB]
 14. Insight Meditation Society-2 [MP3 14.1 MB] [Ogg 15.5 MB]
 15. Insight Meditation Society-3 [MP3 19.4 MB] [Ogg 21.5 MB]
 16. Insight Meditation Society-4 [MP3 12.8 MB] [Ogg 13.6 MB]
 17. Insight Meditation Society-5 [MP3 17.0 MB] [Ogg 18.2 MB]
 18. Insight Meditation Society-6 [MP3 12.0 MB] [Ogg 12.7 MB]
 19. Insight Meditation Society-7 [MP3 10.7 MB] [Ogg 12.0 MB]
 20. Insight Meditation Society-8 [MP3 11.8 MB] [Ogg 13.2 MB]
 21. Insight Meditation Society-9 [MP3 19.7 MB] [Ogg 21.4 MB]
 22. Insight Meditation Society-11 [MP3 12.7 MB] [Ogg 14.0 MB]

Source: https://archive.org/details/ajahn_chah-in-the-west