ฟังเทศน์หลวงปู่ชา ภาษาอีสาน

เทศน์หลวงปู่ชาฯ ภาษาอีสาน
[MP3 ZIP 547 MB]

 1. i001. รู้แจ้งโลก (ภาษาอีสาน) [MP3 7.4 MB] [Ogg 8.7 MB]
 2. i002. ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิต (ภาษาอีสาน) [MP3 12.2 MB] [Ogg 13.3 MB]
 3. i003. เปรตเจ้าระเบียบ (ภาษาอีสาน) [MP3 9.9 MB] [Ogg 10.8 MB]
 4. i004. ไกลหลัก (ภาษาอีสาน) [MP3 1.6 MB] [Ogg 2.0 MB]
 5. i005. ดวงตาเห็นธรรม (ภาษาอีสาน) [MP3 10.2 MB] [Ogg 11.9 MB]
 6. i006. บ่วงมาร (ภาษาอีสาน) [MP3 9.7 MB] [Ogg 11.9 MB]
 7. i007. คาถาภาวนา (ภาษาอีสาน) [MP3 9.6 MB] [Ogg 11.0 MB]
 8. i008. วันพระ วันโยม (ภาษาอีสาน) [MP3 10.3 MB] [Ogg 12.6 MB]
 9. i009. มองด้วยตาปัญญา (ภาษาอีสาน) [MP3 10.1 MB] [Ogg 12.0 MB]
 10. i010. หลงสังขาร (ภาษาอีสาน) [MP3 10.0 MB] [Ogg 12.2 MB]
 11. i011. ชีวิตแต่งงาน ครอบครัว (ภาษาอีสาน) [MP3 9.9 MB] [Ogg 11.9 MB]
 12. i012. ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการภาวนา (ภาษาอีสาน)) [MP3 10.9 MB] [Ogg 12.8 MB]
 13. i013. เล่าเรื่องการปฏิบัติ (ภาษาอีสาน) [MP3 10.5 MB] [Ogg 12.6 MB]
 14. i014. โอวาทพิเศษ (ภาษาอีสาน) [MP3 10.1 MB] [Ogg 13.1 MB]
 15. i015. รับศีลต้องรักษา (ภาษาอีสาน) [MP3 10.3 MB] [Ogg 12.2 MB]
 16. i016. แจกผ้าวัดเขื่อนฯ (ภาษาอีสาน) [MP3 9.2 MB] [Ogg 11.4 MB]
 17. i017. ภาษาของจิต (ภาษาอีสาน) [MP3 10.4 MB] [Ogg 12.9 MB]
 18. i018. แนะแนวภาวนา (ภาษาอีสาน) [MP3 9.7 MB] [Ogg 11.7 MB]
 19. i019. ประสบการณ์ป่าช้า (ภาษาอีสาน) [MP3 9.9 MB] [Ogg 12.0 MB]
 20. i020. อลัชชีในพระศาสนา (ภาษาอีสาน) [MP3 10.3 MB] [Ogg 12.7 MB]
 21. i021. ธรรมสำหรับชาวบ้าน (ภาษาอีสาน) [MP3 10.1 MB] [Ogg 12.5 MB]
 22. i022. ธรรมภายนอก ธรรมภายใน (ภาษาอีสาน) [MP3 10.0 MB] [Ogg 12.1 MB]
 23. i023. อบรมข้อวัตร ของผู้ปฏิบัติ (ภาษาอีสาน) [MP3 8.8 MB] [Ogg 11.0 MB]
 24. i024. ความเห็นผิด (ภาษาอีสาน) [MP3 9.6 MB] [Ogg 12.0 MB]
 25. i025. เรื่องยาก (ภาษาอีสาน) [MP3 11.9 MB] [Ogg 14.7 MB]
 26. i026 การพิจารณา คือการภาวนา (ภาษาอีสาน) [MP3 9.7 MB] [Ogg 12.4 MB]
 27. i027. ความยึดมั่น (ภาษาอีสาน) [MP3 9.8 MB] [Ogg 12.2 MB]
 28. i028. วันมหาปวรณา (ภาษาอีสาน) [MP3 10.3 MB] [Ogg 11.8 MB]
 29. i029. ความสงบเกิดจากความเห็นชอบ (ภาษาอีสาน) [MP3 8.8 MB] [Ogg 11.0 MB]
 30. i030. อาการของจิต (ภาษาอีสาน) [MP3 10.7 MB] [Ogg 13.5 MB]
 31. i031. พัฒนาวัด พัฒนาใจ (ภาษาอีสาน) [MP3 10.2 MB] [Ogg 12.4 MB]
 32. i032. พอปานนั้น (ภาษาอีสาน) [MP3 11.0 MB] [Ogg 12.9 MB]
 33. i033. กำเนิดพระกรรมฐาน (ภาษาอีสาน) [MP3 10.3 MB] [Ogg 12.2 MB]
 34. i034. การวางศิลาฤกษิ์ , วันข้าวประดับดิน (ภาษาอีสาน) [MP3 10.5 MB] [Ogg 12.6 MB]
 35. i035. บุญข้าวสาก , ภาวนาพุทโธน้ำตาไม่ไหล (ภาษาอีสาน) [MP3 10.4 MB] [Ogg 13.4 MB]
 36. i036. ศีลธรรมไม่ล้าสมัย แต่ใหม่เสมอ(ภาษาอีสาน) [MP3 10.0 MB] [Ogg 11.9 MB]
 37. i037. น้ำท่วมใจ (ภาษาอีสาน) [MP3 9.4 MB] [Ogg 11.5 MB]
 38. i038. ความอยากจึงเป็นความยาก (ภาษาอีสาน) [MP3 9.2 MB] [Ogg 11.0 MB]
 39. i039. สมมุติ บังวิมุติ (ภาษาอีสาน) [MP3 11.8 MB] [Ogg 14.1 MB]
 40. i040. ตัณหาดึงไป ดึงกลับ (ภาษาอีสาน) [MP3 9.9 MB] [Ogg 11.5 MB]
 41. i041. เมืองธรรมะ , ปฏิบัติด้วยความสงบ (ภาษาอีสาน) [MP3 12.6 MB] [Ogg 14.8 MB]
 42. i042. สัจธรรมในธรรมชาติ , เทศนาในงานทอกกฐิน (ภาษาอีสาน) [MP3 10.2 MB] [Ogg 12.4 MB]
 43. i043. มิจฉามรรค (ภาษาอีสาน) [MP3 10.0 MB] [Ogg 11.8 MB]
 44. i044. ข้อคิดสำหรับนักบวช (ภาษาอีสาน) [MP3 10.7 MB] [Ogg 12.4 MB]
 45. i045. ว่าด้วยเรื่องปฏิบัติ (ภาษาอีสาน) [MP3 10.0 MB] [Ogg 12.0 MB]
 46. i046. ภาวนาหาความพอดี (ภาษาอีสาน) [MP3 9.9 MB] [Ogg 11.1 MB]
 47. i047. กาลทาน (ภาษาอีสาน) [MP3 8.9 MB] [Ogg 9.4 MB]
 48. i048. ไม่รู้จักบุญ (ภาษาอีสาน) [MP3 10.1 MB] [Ogg 11.6 MB]
 49. i049. ทิฐิปกรกพระผู้เฒ่า (ภาษาอีสาน) [MP3 8.7 MB] [Ogg 10.8 MB]
 50. i050. เห็นผิดแล้วทุกข์ เห็นถูกแล้วสบาย (ภาษาอีสาน) [MP3 10.2 MB] [Ogg 12.5 MB]
 51. i051. โอวาทสุดท้าย (ภาษาอีสาน) [MP3 9.9 MB] [Ogg 11.8 MB]
 52. i052. อุปทานขันธ์ห้า…เป็นทุกข์ (ภาษาอีสาน) [MP3 10.3 MB] [Ogg 13.3 MB]
 53. i053. อาบัตินิสสิตคีย์ (ภาษาอีสาน) [MP3 9.9 MB] [Ogg 10.7 MB]
 54. i054. ภัยสี่ประการ , ทิฐิมานะ (ภาษาอีสาน) [MP3 10.7 MB] [Ogg 12.3 MB]
 55. i055. สอนกรรมฐาน (ภาษาอีสาน) [MP3 9.7 MB] [Ogg 11.7 MB]

Source: https://archive.org/details/ajahn_chah_isaanmp3